O firme  |  Kontakty  |  Prenájom nehnuteľností

O firme


Identifikačné údaje

Názov: AKORD, akciová spoločnosť
sídlo: ul. Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo
bankové spojenie: DEXIA banka, Námestovo
číslo účtu: 4001194001/5600
IČO: 00191 230
DIČ: 202 042 6298
IČ DPH SK202 042 6298

zastúpený: Miroslav Kemeň - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ, (043) 5512511Predmet podnikania

- vykonávanie dopravných stavieb
- vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
- vykonávanie priemyselných stavieb
- vykonávanie bytových a občianských stavieb
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- elektroinštalácie
- revízie elektrických zariadení do 1000V vč. bleskozvodov a obj. tr.A
- výroba kovových výrobkov a zámočníctvo
- výroba stavebných prvkov z betónu
- výroba transportného betónu
- prenájom stavebných strojov a zariadení
- vodohospodárske stavby
- vykonávanie pozemných stavieb
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
- autoumyváreň
- prenájom nehnuteľností v rámci voľnej živnosti
- cestná nákladná doprava
- predaj jedov a žieravin v maloobchode (žieraviny a ostatné jedy)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Trochu z histórie

AKORD. a.s. - predtým Agrostav a.s. Námestovo vznikol 1.júla 1992 pretransformovaním spoločného poľnohospodárskeho podniku na akciovú spoločnosť. Novovzniknutá akciová spoločnosť naviazala na základňu i tradície budované v predchádzajúcej 30-ročnej existencií podniku. Agrostav Námestovo mal aj v minulosti v regióne Oravy dobré meno, o ktoré sa zaslúžil najmä výsledkami svojej činnosti, realizáciou stavieb v rezorte poľnohospodárstva, ale aj mimo neho.

Nosným programom podniku bolo zúrodňovanie pôdy a výstavba objektov pre poľnohospodárov. Agrostav sa po roku 1989 prispôsobil novej situácii, pružne sa preorientoval a dokázal úspešne uplatniť svoje prednosti v podmienkach novovznikajúceho stavebného trhu. Firma uspela vo viacerých súťažiach na realizáciu stavieb pre rezort školstva, zdravotníctva, na výstavbu ekologických stavieb a pod. Možno povedať, že v regióne Hornej Oravy má dominantné postavenie. Jej technická vybavenosť, organizačná štruktúra i progresívny spôsob realizácie zákaziek dáva predpoklady pre úspešné podnikanie na stavebnom trhu. Dňom 20.12. 2000 bol zmenený názov akciovej spoločnosti.

V ostatných rokoch sa charakter firmy mení na obchodno stavebnú. Pri zastabilizovanej stavebnej činnosti sa rozvíja i obchodná činnosť V roku 1997 otvoril a prevádzkuje Čerpaciu stanicu PHM v Námestove, v r. 2000 v Dolnom Kubíne. Od roku 2002 realizuje veľkoobchod s PHM.V súčasnosti

- prenájom nehnuteľností v rámci vloženej živnosti

- obchodná činnosť v rámci vloženej živnosti

<<späť
Dátum aktualizácie: 16.6.2016
Dnes je utorok, meniny má Zina, zajtra Júlia, Júliana. Prajeme príjemný deň!